Regels (algemene voorwaarden)

1. Inschrijving

1.1. Voordat een danser daadwerkelijk begint wordt er een proefles gevolgd. Na deze proefles wordt er in overleg bepaald of docent en leerling met elkaar doorgaan. Als een leerling zich inschrijft voor dansles bij The Funky Factory is dit voor een half seizoen. Onder een een half seizoen verstaan wij een (half jaar) (start seizoen) tot 1 januari & van 1 januari tot juli (vakantie). Dus tot onze shows. Het is mogelijk om tijdens het seizoen in te schrijven, de inschrijving loopt dan van het moment van inschrijven tot en met eind periode. Wanneer na het volgen van de proefles meegedaan wordt met de danslessen zonder dat de leerling zich heeft ingeschreven, ontstaat er alsnog een betalingsverplichting.

2. Lesweken

2.1. The Funky Factory gaat uit van 40 lesweken per seizoen.

3. Opzegging

3.1. De lessen kunnen tussentijds worden opgezegd. Er geldt dan één maand opzegtermijn. Daarnaast brengen we 50% van het resterende half seizoen bedrag in rekening. Dit doen we om de kosten te kunnen dekken (docenten, pandhuur, overhead, administratie, etc.) en daarmee de continuïteit van de groepen te waarborgen. 
3.2. Opzegging is alleen geldig als deze wordt doorgegeven via het uitschrijfformulier op de website. Als er sprake is van overmacht (pandemieën, natuurrampen, brand etc.) spant The Funky Factory zich in om alle lessen toch door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld via online-videoles.

4. Betaling

4.1. De betaling dient voor de 1e van de maand betaald te zijn, hiervoor krijg je 5 dagen voor de 1e van de maand een betaalverzoek via de traininnapp. Inschrijfkosten á 15,00 euro dienen voor die tijd te worden overgemaakt middels een betaalverzoek via de app. 
4.1 2 keer per jaar een outfit aanschaffen voor de shows. Deze prijzen proberen we zo laag mogelijk te houden.

5. Afwezigheid

5.1. Bij langdurige ziekte of blessure van de danser gaat The Funky Factory in overleg met de danser en wordt er naar een passende oplossing gezocht.
5.2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar een inhaalmogelijkheid.

6. Aansprakelijkheid

6.1. The Funky Factory  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de danser.
6.2. The Funky Factory is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent. Om zulks te voorkomen, zal de danser tijdens de lessen worden gewezen op de bij de dansschool bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen. 

7. Overig

7.1. The Funky Factory behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten. Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de danser indien meerderjarig of de ouder/verzorger indien minderjarig de bovenstaande algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen