Regels (algemene voorwaarden)

1. Inschrijving

1.1. Voordat je daadwerkelijk begint wordt er een gratis proefles gevolgd. Na deze proefles wordt er bepaald of je wil deelnemen aan de les. Mocht je je willen inschrijven kan dit via de website.

2. Lesweken

2.1. Funky Factory gaat bij de fitnesslessen uit van een geheel jaar. Uitgezonderd de jumping kids lessen, deze hanteren de zelfde regels als de dans lessen.

3. Opzegging

3.1. De lessen kunnen tussentijds worden opgezegd. Er geldt dan één maand opzegtermijn.  
3.2. Opzegging is alleen geldig als deze wordt doorgegeven via het uitschrijfformulier op de website. Als er sprake is van overmacht (pandemieën, natuurrampen, brand etc.) spant The Funky Factory zich in om alle lessen toch door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld via online-videoles.

4. Betaling

4.1. De betaling dient voor de 1e van de maand betaald te zijn, hiervoor krijg je 5 dagen voor de 1e van de maand een betaalverzoek via de traininnapp. Inschrijfkosten á 15,00 euro dienen voor die tijd te worden overgemaakt middels een betaalverzoek via de app. 

5. Afwezigheid

5.1. Bij langdurige ziekte of blessure van de sporter gaat The Funky Factory in overleg met de danser en wordt er naar een passende oplossing gezocht.
5.2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar een inhaalmogelijkheid.
5.3 Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald in een betaalde maand.

6. Aansprakelijkheid

6.1. The Funky Factory  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de danser.
6.2. The Funky Factory is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent.
6.3 Geen deelname tijdens zwangerschap of hartproblemen bij een van onze jumping fitness lessen. Dit kan gevaarlijk zijn!

7. Overig

7.1 Je dient je uiterlijk 4 uur van te voren af te melden anders vervalt je credit & 2 uur van te voren aan te melden, daarna sluit de les.
7.2. The Funky Factory behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten. Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de danser indien meerderjarig of de ouder/verzorger indien minderjarig de bovenstaande algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen.